Προσκλήσεις

Πρόσκληση για προμήθεια υλικών για τον περιβάλλοντα χώρο των κτηριακών εγκαταστάσεων

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης