Προσκλήσεις

Πρόσκληση για προμηθεια εξαρτημάτων Η/Υ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης