Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης