Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης