Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΟΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης