Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης