Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης