Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης