Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης