Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΤΡΙΚΩΝ ΔΡΩΜΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης