Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης