Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης