Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης