Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης