Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης