Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης