Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης