Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης