Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης