Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης