Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ Δ. Κ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ Δ.Κ.Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ & Δ.Κ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα