Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ Ν.ΠΟΤΙΔΕΑΣ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση δικτύου Η/Φ Ν. Ποτίδεας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης