Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού. Η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δύο εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι οποίοι χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων Ν. Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας.
Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του Δημάρχου.
Οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο που θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα