Δελτία Τύπου

Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ν. Προποντίδας

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας προχωράει στην κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία” για τη δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας”. Η πρόταση θα γίνει στα πλαίσια της πρόσκλησης 028.9iv Α.Α.ΟΠΣ1548/6.6.2016 που εξέδωσε η Ε.Υ.Δ. για το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας – ΕΚΤ” με τίτλο “Κέντρα Κοινότητας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α' βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του “Κέντρου Κοινότητας”.
Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που ζούνε στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που ζούνε σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα”, και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο “Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη”.


Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα