Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 16.08.2016

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Άσκηση ή μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ. 312/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών.
2. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών.

 

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Εμμανουήλ