Δημοσίευση Ισολογισμού ΟΠΑ 2014 και 2015

Δημοσιεύεται ο Ισολογισμός του ΟΠΑ για το έτος 2014 και 2015.

Το σχετικό αρχείο για το έτος 2014.

Το σχετικό αρχείο για το έτος 2015.