Aποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ2/2015 ΟΠΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην αριθ. 7057/25.2.2015 (ΑΔΑ: ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου,
2. την απόφαση 21/2015 (ΑΔΑ: 7ΕΑΗΟΛΙΤ-ΗΨΝ) του Δ.Σ. του Οργανισμού μας ‘’ Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέσω αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού τουΟργανισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας για το έτος 2015.’’,
3. το αριθ. πρωτ. οικ. 7019/30-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης με θέμα ‘’Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού’’ Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, με αντίτιμο’’,
4. την αριθ. πρωτ. 17741/25-5-2015 (ΑΔΑ:7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέσω αντιτίμου,
5. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015,
6. την αριθ. πρωτ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων: από 3.10.2015 έως 12.10.2015

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Έντυπο Αίτηση ΣΟΧ2/2015