Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΠΑ 21.10.2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλετε στο γεγονός ότι, θα πρέπει προβούμε άμεσα στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικ. έτους 2015, έτσι ώστε, στη συνέχεια, να ψηφιστούν συγκεκριμένες πιστώσεις σχετικά με τις ανάγκες του Οργανισμού.
Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια αξιολόγησης δικαιολογητικών, υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης.
2.Πραγματοποίηση ομιλιών ιατρικών θεμάτων στο πλαίσιο της διοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων με τίτλο “Ταξίδι αυτογνωσίας''.
3.Πραγματοποίηση εκδήλωσης ‘’Πανελλήνιος ταυτόχρονος Δημόσιος θηλασμός’’ στην πλατεία Ν. Μουδανιών.
4.Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
5.4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Οργανισμού οικ. έτους 2015.
6.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης