Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 12/10/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του έτους 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. 3η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2015.
2. Ψήφιση πιστώσεων ΟΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης