Αποφάσεις Δ.Σ. έως 87/2011

Απόφαση Δημάρχου 8/2011

Απόφαση Δημάρχου 08-2011 Τοποθέτηση προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Προποντίδας, Ταμία και Εισπρακτόρων