Αποφάσεις Δ.Σ. έως 87/2011

Απόφαση Δημάρχου 92/2011

Απόφαση Δημάρχου 92-2011 Συγκρότηση και ορισμός Μελών Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) του Δήμου Νέας Προποντίδας