Σύνθεση Επιτροπών

Σύνθεση Επιτροπών

Η σύνθεση των επιτροπών του Δήμου Νέας Προποντίδας για για το διάστημα 1/9/2014 - 5/3/2017 είναι η ακόλουθη:

Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη:
1. κ. Αθανασάρας Φίλιππος
2. κ. Καμπάνης Κωνσταντίνος
3. κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
4. κ. Πασσαλής Κωνσταντίνος
5. κ. Τσιρούδας Φώτιος
6. κ. Παπαγιάννης Ανδρέας
7. κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος
8. κ. Τσούφης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. κ. Καραπανταζής Ιωάννης
2. κ. Κασσαμανώλη Παναγιώτα
3. κ. Τσομπανάκης Κωνσταντίνος
4. κ. Μωυσίδης Μωυσής
5. κ. Τσακμάκας Γεώργιος

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Τακτικά Μέλη:
1.κ. Καραπανταζής Ιωάννης
2.κ. Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος
3.κ. Μπομπότας Γεώργιος
4.κ. Παπαδόπουλος Θωμάς
5.κ. Τσομπανάκης Κωνσταντίνος
6.κ. Αυταράς Αντώνιος
7.κ. Ευτάτογλου Γεώργιος
8.κ. Μωυσίδης Μωυσής

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.κ. Τσιρούδας Φώτιος
2.κ. Σιαφλιάκης Δημήτριος
3.κ. Τσαλκιτζής Παντελεήμων
4.κ. Κασάπης Νικόλαος
5.κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος