Ενταγμένα έργα

Ένταξη έργων ύδρευσης στο ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας σας ενημερώνει αναφορικά με την ένταξη των Πράξεων

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας"

- "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας"

στο Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη 2007-2013", στον Άξονα Προτεραιότητας "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" στην πρόσκληση 2 του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ.

Συνημμένα η σχετικά απόφαση.