Αντιδήμαρχοι

Νέος Ορισμός Αντιδημάρχων.

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Προποντίδας, με θητεία για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.08.2014 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως κάτωθι:


Εμμανουήλ Καρρά

Βασίλειο Δαμιανίδη

Τριαντάφυλλο Καραζαφείρη

Κωνσταντίνο Πασσαλή

Κακαρίκα Αναστάσιο

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.