Άρθρα

Πρωταθλητής ο Δήμος Νέας Προποντίδας σε έργα στο Φιλόδημος

Πρώτος στην Μακεδονία και τρίτος πανελλαδικά ο Δήμος Νέας Προποντίδας στην ένταξη έργων στα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών

Τα Ειδικά Επενδυτικά Προγράμματα Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελούν ολοκληρωμένα και ευέλικτα χρηματοδοτικά Προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν ζωτικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην κάλυψη βασικών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δημιουργία θεμελιωδών υποδομών στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αγροτικής οδοποιίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολικών κτηρίων, δημοτικών κτηρίων, παιδικών χαρών κλπ, υποδομές απολύτως αναγκαίες για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Με γνώμονα τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του Δήμου Νέας Προποντίδας για κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, η Δημοτική Αρχή και συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, κινητοποιήθηκε άμεσα και έχει υποβάλλει συνολικά μέχρι σήμερα έντεκα (11) προτάσεις για ένταξη βασικών έργων υποδομής σε αντίστοιχες προσκλήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί οι εννέα (9) και οι δύο (2) είναι σε αναμονή αξιολόγησης.

Μπαίνοντας στη διεύθυνση filodimos.ypes.gr και κάνοντας ένα απλό «κλικ» πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, μπορεί κανείς να δει αναλυτικά και σε οποιαδήποτε περιοχή, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ένταξης μέχρι τώρα ανέρχεται σε 19.136.000,00€, αριθμός που κατατάσσει το Δήμο Νέας Προποντίδας ΠΡΩΤΟ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ΠΡΩΤΟ στο γεωγραφικό Διαμέρισμα της Μακεδονίας και ΤΡΙΤΟ πανελλαδικά.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα που εντάχθηκαν μέχρι στιγμής είναι:

Πρόγραμμα    Έτος   Κατηγορία                                                         Ποσό ένταξης (€)          Ίδιοι Πόροι (€)              Σύνολο (€)

Φιλόδημος Ι   2018   Αγροτική οδοποιία                                                868.000,00                       0,00                      868.000,00

Φιλόδημος Ι   2018   Ύδρευση                                                              3.000.000,00                    0,00                   3.000.000,00

Φιλόδημος Ι   2018   Αποχέτευση                                                          5.000.000,00                   0,00                    5.000.000,00

Φιλόδημος ΙΙ  2018   Προμήθεια μηχανημάτων έργου                           180.000,00               90.000,00                   270.000,00

Φιλόδημος ΙΙ  2018   Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων195.600,00              554.400,00                 750.000,00

Φιλόδημος ΙΙ  2018   Αναβάθμιση παιδικών χαρών                                 213.000,00            100.000,00                 313.000,00

Φιλόδημος Ι   2019   Δημοτικά κτίρια                                                   4.550.000,00                    0,00                   4.550.000,00

Φιλόδημος Ι   2019   Αντιπλημμυρική προστασία                               3.100.000,00                     0,00                  3.100.000,00

Φιλόδημος Ι   2019   Αθλητικές εγκαταστάσεις                                    744.000,00                   541.000,00           1.285.000,00

                                                                                                   Σύνολο :17.850.600,00                                     19.136.000,00

Επισημαίνεται ότι η πράξη που αφορά την κατηγορία των αθλητικών εγκαταστάσεων έχει ενταχθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 10/04/2019 και δεν έχει προστεθεί ακόμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος «ΦιλόΔημος».

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

1η πρόσκληση δημοσίων έργων τοπικού προγράμματος LEADER

Μετά από ενημέρωση που είχα από την ΑΝΕΤΧΑ για το τοπικό πρόγραμμα LEADER Νομού Χαλκιδικής –στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης των δημοσίων έργων- σχετικά με την πορεία των έργων «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, του Παναθλητικού Ομίλου Μουδανιών» και «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Παναθλητικού Ομίλου Τρίγλιας», απέστειλα την  παρακάτω επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα Στέργιο:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της 1^ης πρόσκλησης των δημοσίων έργων του τοπικού προγράμματος LEΑDER Νομού Χαλκιδικής, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης και εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών των υποβληθέντων προτάσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η Ομάδα Τοπικής Δράσης-Αναπτυξιακή Νομού Χαλκιδικής έχει δικαίωμα να αιτηθεί στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπερδέσμευση πόρων, προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα έργα, από αυτά που εντάσσονται με βάση τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης και τα οποία κρίνονται σκόπιμο να υλοποιηθούν στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι το ποσό που προκηρύχτηκε  ανερχόταν σε 990.000€.

Στις 16 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, μαζί με στελέχη της Αναπτυξιακής  συμμετείχαν σε τεχνική σύσκεψη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, κυρίου Χαράλαμπου Κασίμη προκειμένου να συζητηθεί το εν λόγω θέμα.

Στη συνάντηση τα στελέχη παρουσίασαν το συνημμένο πίνακα,  με βάση τον οποίο το αίτημα υπερδέσμευσης για την ένταξη των έργων που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν ανέρχεται σε 2.587.527,86€.

Ο Γενικός Γραμματέας, δεσμεύτηκε για  υπερδέσμευση  ποσού 2.000.000€.

Όπως διαπιστώνετε από το συνημμένο πίνακα στην πρώτη υποδράση, η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος προτείνει να ενταχθούν τέσσερα (4) έργα, τα   οποία μεταξύ τους ανά δύο (2) ισοβαθμούν.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, στην περίπτωση ισοβαθμιών εντάσσονται όλα τα έργα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην υποδράση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσσεται κανένα. Επιπλέον δεν μπορούν να εξαιρεθούν υποδράσεις, εφόσον δεν έχουν προκηρυχτεί δύο φορές και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

Όπως είναι αντιληπτό με τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα για επιπλέον 2.000.000€, δεν θα ενταχθεί κανένα από τα δύο έργα «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, του Παναθλητικού Ομίλου Μουδανιών» και «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Παναθλητικού Ομίλου Τρίγλιας», καθόσον υπολείπονται περίπου 600.000€.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εξετάσετε τη δυνατότητα υπερδέσμευσης επιπλέον 600.000€ στο τοπικό πρόγραμμα  LEADER Νομού Χαλκιδικής, προκειμένου να ενταχθούν και τα δύο αυτά έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιοχή.»

Θεωρούμε ότι και τα δύο έργα είναι απαραίτητα για τον τόπο μας και γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε για την εξεύρεση των επιπλέον πόρων ώστε να πραγματοποιηθούν και τα δύο έργα.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

15ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού Παιδικών και Εφηβικών Συγκροτημάτων

Το Σαββάτο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το 15o   Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού Παιδικών κι Εφηβικών Συγκροτημάτων «Τα παιδιά χορεύουν για τη ζωή» που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Καλλικράτειας, κι έλαβε χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου.

Στη φετινή διοργάνωση πήραν μέρος 42 συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας καθώς και συγκροτήματα από τη Λάρισα έως τη Ξάνθη. Είναι ένα Φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει θεσμός και μέλημα του Συλλόγου, όπως αναφέρει η Πρόεδρος «είναι να συνεχίσει να γίνεται».

Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, καθώς ήταν μία άκρως επιτυχημένη και οργανωμένη εκδήλωση όπως επίσης συγχαρητήρια δικαιούνται και όλοι οι συμμετέχοντες που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό!

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

paradosiakof_1 paradosiakof_2 paradosiakof_3 paradosiakof_4

Δημοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας: Μαθητική Επίδειξη Πιάνου

Γνωστές μελωδίες κλασσικής αλλά και έντεχνης -ελληνικής και ξένης- μουσικής, ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής 14/4, στην μαθητική επίδειξη της τάξης  πιάνου του Δημοτικού Ωδείου Νέας Προποντίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Θέατρο Νέων Μουδανιών.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση -την οποία  παρακολούθησαν οι γονείς των μαθητών  καθώς και πλήθος κόσμου- ήταν η πρώτη από τις εκδηλώσεις των «Μαθητικών Εκδηλώσεων του Ωδείου Νέας Προποντίδας», για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οφείλω να συγχαρώ θερμά τόσο τους μαθητές μας, όσο και τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου μας!

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

 

odeiopiano_1

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Εντευκτηρίου του Συλλόγου Ελλήνο-Ποντίων από την Πρώην Σοβιετική Ένωση «Η ΝΙΚΗ»

Την Κυριακή 14/4/2019 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Εντευκτηρίου του Συλλόγου Ελλήνο-Ποντίων από την Πρώην Σοβιετική Ένωση «Η ΝΙΚΗ», που βρίσκεται μεταξύ των οδών Καλολίμνου και Σιγής στα Νέα Μουδανιά.

Το λεγόμενο παλιό κτηνιατρείο Ν. Μουδανιών, παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στο Δήμο Νέας Προποντίδας, ο οποίος με τη σειρά του το παραχώρησε στο Σύλλογο Ελληνο-Ποντίων από την Πρώην Σοβιετική Ένωση «Η ΝΙΚΗ».

Με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Νέας Προποντίδας, αλλά και με εθελοντική εργασία από μέλη του Συλλόγου, μεταμορφώθηκε το παλιό κτηνιατρείο σ’ έναν πραγματικά όμορφο χώρο, όπου στεγάζεται επίσημα ήδη από εχθές ο Σύλλογος, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Ο Δήμος προτίθεται να νοικιάσει χώρο και στη Νέα Καλλικράτεια, δημιουργώντας κι εκεί έναν αντίστοιχο χώρο, καθώς και πολλά μέλη του Συλλόγου κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Καλλικράτειας. 

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

niki_8 niki_10 niki_1 niki_2 niki_3 niki_4 niki_5 niki_6 niki_7 niki_11 niki_12 niki_13 niki_14 niki_15 niki_16 niki_17 niki_18 niki_20 niki_21 niki_22 niki_23 niki_24

Η Ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Νέων Μουδανιών Δήμου Νέας Προποντίδας, παρουσιάζει το νέο της πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Νέων Μουδανιών Δήμου Νέας Προποντίδας, μετά την επιτυχημένη της εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το νέο της πρόγραμμα το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στις 21:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα πλαίσια του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Ορχηστρών. 

Το Φεστιβάλ είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς δίνει φωνή σε δεκάδες χορωδίες και ορχήστρες αλλά και σε εκατοντάδες ερασιτέχνες μουσικούς από όλο τον κόσμο, και γίνεται αφορμή για συνάντηση καλλιτεχνών και πολιτισμών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους 2.500 καλλιτέχνες οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε μια μοναδική για την Ελλάδα πανδαισία οργάνων, ήχων και φωνών.

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή προέρχονται από Πολωνία, Κίνα, Βουλγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Κύπρο και Ελλάδα.

Ως ένας ευαισθητοποιημένος Καλλιτεχνικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος αποφάσισε να δώσει φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής διαθέτοντας μέρος των εσόδων του Φεστιβάλ σε εθελοντικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη στιγμή του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ θα αποτελέσει η συμμετοχή των μουσικών σχημάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων: το «Jazz Octet» της Στρατιωτικής Μουσικής ΑΣΔΥΣ, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας,Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Alpha Tv, Βίκυ Χαντζή και η ηθοποιός Ειρήνη Αμανατίδου.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. 

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

megarofilarmoniki_1 megarofilarmoniki_2

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων

Στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος II και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», ο Δήμος Νέας Προποντίδας λαμβάνοντας υπ' όψιν την αναγκαιότητα κατασκευής κλειστού χώρου άθλησης στον οικισμό των Σημάντρων, υπέβαλε πρόταση με πλήρη μελετητική ωριμότητα καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων» και συνολική δημόσια δαπάνη 1.285.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Σημάντρων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας, ασφάλειας και άνεσης. Τα νέο Γυμναστήριο θα έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα και θα μπορεί να φιλοξενεί χρήσεις που θα έχουν καθαρά αθλητικό (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, γυμναστική κ.α.) περιεχόμενο. Το Γυμναστήριο θα έχει δομημένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού 780,42τ.μ. και θα αποτελείται  από  ένα κτιριακό όγκο το οποίο νοητά αλλά και διακριτά λόγω διαφορετικών υψών, μπορεί να χωρισθεί σε τρεις ενότητες: τον αγωνιστικό χώρο, τον χώρο των αποδυτηρίων και wc και τέλος των χώρο των βοηθητικών υπηρεσιών (αποθήκη, λεβητοστάσιο). Επιπλέον, σε επαφή με το κτίριο, θα κατασκευαστούν δύο μεταλλικά στέγαστρα, με ξύλινες περσίδες σκιασμού και μόνιμα καθίσματα χωροθετημένα πλησίον προβλεπόμενου χώρου πρασίνου, ώστε να αξιοποιηθεί και ο περιβάλλων χώρος του γυμναστηρίου από τους χρήστες.

Επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονου κλειστού χώρου άθλησης στην περιοχή των Σημάντρων που θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας των χρηστών κλπ, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και όχι μόνον (το σύνολο των έργων θα αξιοποιηθεί από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την άθληση και την αναψυχή των), είχε προβεί στη δημοπράτηση του εν θέματι έργου από το Δεκέμβριο του 2018, αναλαμβάνοντας την κατασκευή του εξ ολοκλήρου από Ιδίους Πόρους.

Παρόλα αυτά όμως, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Προγράμματος Φιλόδημος II και την έγκαιρη υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου, η πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, αξιολογήθηκε θετικά και έχει εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ».

Ο Δήμαρχος                                                            

 

Εμμανουήλ Καρράς    

klsimantron_1

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα