Άρθρα

Ηλεκτρονικά έγγραφα

Στο συγκεκριμένο πεδίο του δικτυακού τόπου του Δήμου Νέας Προποντίδας θα μπορείτε να "κατεβάζετε" σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμα έντυπα για καθημερινή χρήση στις δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μεταδώσουμε στον κάθε Δημότη την δυνατότητα συμμετοχής στην λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση e-goverment.

  • Υπεύθυνη Δήλωση τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή doc (word)
  • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση τόσο σε μορφή pdf όσο και σε μορφή doc (word)
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για ΑΜΕΑ σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Απόρους σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Μακροχρόνια Άνεργους σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Μονογενεϊκές Οικογένειες σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Πολύτεκνους σε μορφή pdf
  • Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών για Τρίτεκνων σε μορφή pdf
  • Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κοινόχρηστου Χώρου-Αιγιαλού σε μορφή pdf
  • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ σε μορφή pdf

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα