Άρθρα

Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Όσοι αγρότες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr ==> ψηφιακές υπηρεσίες ==> Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019.

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο-α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται, ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα για τουλάχιστον επτά έτη. Οι αιτήσεις είναι αποδεκτές όταν σ' αυτές επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα παραστατικά ιδιοκτησίας ή ενοικίασης των αγροτεμαχίων. Στην αίτηση δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα και οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου, καθώς και η Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και το τοπωνύμιο της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής στο 2371351433.  

Ο Δήμαρχος 

 

Εμμανουήλ Καρράς

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα